Com tota institució cultural, el suport empresarial té una part molt important en garantir la sostenibilitat del Teatre. Gràcies a vosaltres oferim una programació artística de qualitat, fem l’òpera més accessible, arribem a tota la societat i a la comunitat educativa, invertim en noves tecnologies i en les nostres instal·lacions.

Cada categoria de participació ofereix uns avantatges vinculats a uns objectius d’empresa perquè pugueu gaudir del Liceu, tot identificant-vos amb els seus valors i obtenint-ne un retorn.

  • Localitats
  • Actes privats /empresa 
  • Visites 
  • Presència en actes singulars 
  • Accés a assaigs
  • Menció en suports de comunicació

La Fundació del Gran Teatre del Liceu gaudeix del règim fiscal especial establert segons la Llei 49/2002 de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional Quarentena Vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 es gaudirà d’un increment d’un 5% en els percentatges i límits de la deducció prevista a l’article 19 de la Llei 49/2002 i aplicable a l’Impost sobre Societats.

El Departament de Patrocini i Mecenatge del Teatre està a la vostra disposició per atendre-us i convidar-vos a descobrir el Liceu i el seu Programa de Patrocini i Mecenatge: