El Foyer és el nou espai situat sota la platea de la Sala: polivalent, equipat amb els mitjans audiovisuals més moderns i una acústica excepcional. Permet fer-hi espectacles de petit format, presentacions, conferències i totes les propostes que et puguis imaginar.

Foyer

Superfície 511 m2
A peu dret 511 persones
Tipus banquet 340 persones
Tipus auditori 421 persones

Servei de catering ofert per:

Nuria Torrens
nuria.torrens@singulariscatering .com
648 749 309

Departament d'Esdeveniments
93 485 99 21
venues@liceubarcelona.cat