SUSANNA RAFART
Poeta en residència  

Nascuda a Ripoll (Girona, 1962), Susanna Rafart és poetessa, autora de ficció, crítica literària i estimuladora de projectes culturals. La seva veu poètica està feta de paraules elegants i delicades, ben escollides i tallades amb precisió perquè ocupin el seu lloc dins del vers, com les tessel·les d’un mosaic. Sense cap ressonància ni toc de trompetes, sense vulgaritat ni arravataments, tot es diu amb subtilesa i tendresa. 

Imagen
Susanna Rafart.

 

Des del seu primer treball, Pou de glaç (2002), no ha parat de conrear l’aclamació dels lectors. Destaquen treballs molt significatius, com ara Baies (2005); la trilogia formada per L’ocell a la cendra (2010), La mà interior (2011) i La llum constant (2013); En el teu nom (2014), o D’una sola branca (2021). 

La seva obra s’emmarca en una poètica-mirall de la veu femenina al passat i al present, on la riquesa del seu lèxic no serveix per embellir imatges projectades amb un preciosisme refinat, sinó que està al servei de la cerca d’una semàntica desencarnada on els mots s’organitzen al voltant de les emocions humanes. La seva producció pot ser considerada globalment com a “pòstuma” perquè il·lustra, amb visió retrospectiva, la manera progressiva en què el subjecte ateny la pròpia eliminació. Els seus volums, doncs, posats en seqüència, es presenten com a seccions separades d’un únic cançoner.