El Liceu s’uneix a ‘TRACTION’ per acostar l’òpera a persones en contextos vulnerables a través de la innovació tecnològica

Recentment el Gran Teatre del Liceu ha posat en marxa la línia de producció comunitària Opera Prima, que donarà lloc el novembre de 2021 a la primera òpera de nova creació realitzada amb els veïns i veïnes del barri del Raval de Barcelona. En aquest context neix TRACTION, un projecte de Recerca i Innovació finançat per la Comissió Europea sota la convocatòria H2020 DT-Transformations-11-2019: Enfocaments col·laboratius del patrimoni cultural per a la cohesió social

First official meeting of the Traction team in Donosti- February 2020.

TRACTION -Opera co-creation for a social transformation- és un  projecte que neix de l’entesa entre diferents socis europeus agrupats en un consorci amb la missió d’apropar, a través de la innovació tecnològica, l’òpera a persones que degut a un context vulnerable tenen minvades les possibilitats d’accedir-hi. Amb aquest objectiu comú i sota el lideratge de la fundació basca Centro de Tecnologías de Interacción Visual y Comunicaciones Vicomtech (VICOM), el Liceu i vuit socis de cinc països europeus s’han posat a treballar plegats per fer realitat aquesta premissa.

La diversitat de perfils en àrees com la recerca universitària, la innovació tecnològica o el compromís ètic, permeten que el binomi ÒPERA i COMUNITAT s’abordi des d’una mirada polièdrica, més enllà de la mirada purament artística. Es pretén doncs amb TRACTION que aquesta  manifestació d’herència cultural europea com és l’Òpera pugui ser gaudida i viscuda des de l’obertura de formats, de participants i creadors i d’experiències canviants i innovadores. 

Experiències que es concretaran en tres projectes ben diferenciats: En el cas del Liceu, i tornant a Opera Prima, la tecnologia ajudarà a ensenyar el rere-escenari de l’òpera al Raval a un públic ampli i donarà, gràcies a elements digitals itinerants, una vida més llarga a les dues representacions que es faran al Liceu al novembre de 2021. Pel que fa a Irlanda, amb l’Irish National Opera al capdavant, l’òpera digital immersiva que es crearà, permetrà que les persones de les regions més despoblades i aïllades de l’illa, puguin gaudir d’un projecte operístic únic. I Portugal, sota el lideratge de la Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP) i el suport de la Fundació Calouste Gulbenkian, realitzarà un projecte de co-creació amb interns de la presó de Leiria on unes càpsules  digitals permetran que l’òpera es gaudeixi i es difongui més enllà dels límits penitenciaris.

Mentre duri el projecte TRACTION es buscarà, gràcies un cop més a la innovació tecnològica, el diàleg comunitari a partir d’activitats de fertilització que es creuaran entre els diferents països i que cercaran l’empoderament de les persones que re-escriuen el fet operístic. 

Iniciat al gener de 2020 TRACTION té una durada prevista de 36 mesos. 

Més informació
www.traction-project.eu

Opera Prima

El Liceu inicia una línia de producció comunitària amb l’objectiu de possibilitar, de desenvolupar i de sensibilitzar nous públics; i d’ampliar realitats; potenciar la diversificació; aportar credibilitat i reconeixement a la creació artística de caràcter comunitari.

Opera Prima s’inicia amb una òopera de nova creació amb els veïns i veïnes del barri del raval de Barcelona i el projecte està íntimament marcat per les persones i grups implicats, pel context socio-polític i educatiu, per les cultures que es troben en un espai comú, pel procés i per la creació artística. D’aquesta manera, l’òpera serà única i donarà veu als seus habitants, parlarà de les seves realitats, de la multiculturalitat i dels seus idiomes i sons.

Que el Gran Teatre del Liceu activi processos i produccions operístiques comunitàries a la seva programació, suposa un repte per la pròpia institució.

De manera àmplia es parteix d'un model de creació comunitària "realitzat per una comunitat", si bé en allò concret no es parteix d'un model preestablert sinó que preval que la institució construeixi en el temps el seu model propi amb el qual s'identifiqui perquè respongui als seus objectius i valors propis.