Qui som

Junta de Gobierno del Consorcio

PRESIDENTE
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra Pla
President de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTES
Sra. Andrea Gavela Llopis – Subsecretaria de Cultura y Deporte.
Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet – Sisè Tinent d’Alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Excma. Sra. Núria Marín Martínez – Presidenta de la Diputació

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives – Consellera de Cultura
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General del Departament de Cultura
Sra. Glòria Renom Vallbona
Sra. Iolanda Batallé Prat – Directora Institut Ramon Llull

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà
Sr.Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francisco Gaudier Fargas

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Rabassa Massons – Regidor Districte Ciutat Vella
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol – Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Mònica Mateos Guerrero – Gerent de l’ ICUB

VOCALES REPRESENTANTES DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado – Primer Tinent d’Alcalde
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo Cornejo

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

Comisión Ejecutiva del Consorcio

PRESIDENTA
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VICEPRESIDENTA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives – Consellera de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General de Cultura

VOCALES REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALES REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet - Sisè Tinent d’Alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

VOCAL REPRESENTANTE DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura.

SECRETARIO
Sr. Joaquim Badia Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

 

NOTA: Todos los cambios del Patronato y de la Comisión Ejecutiva son aplicados una vez notificados de forma oficial.