Finalitat i missió

< Tornar

D’acord amb l’establert als articles 3 i 4 dels Estatuts, les finalitats i missió de la Fundació del Gran Teatre del Liceu són:

Article 3
La finalitat de la Fundació és, en sentit ampli, promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de la cultura i, més específicament, de l’operística , el conreu de la qual és històricament, un dels trets distintius de Barcelona, i que ha acreditat el Gran Teatre del Liceu com un dels centres de més prestigi mundial.

Més concretament, seran finalitats de la Fundació: contribuir al desenvolupament artístic i cultural del Gran Teatre del Liceu, així com al seu finançament; organitzar i finançar les temporades estables del teatre; promoure l’afecció a l’art de l’òpera en totes les manifestacions; contribuir a la composició d’obres operístiques i a la formació de professionals del sector; organitzar activitats i representacions d’òpera, dansa i concerts, això com altres manifestacions culturals.

Podrà desenvolupar aquetes activitats a qualsevol lloc; però, d’acord amb el significat de la seva creació, la seu ordinària de les seves activitats serà el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Article 4
Les activitats de la Fundació en l’exercici de les seves finalitats revertiran a benefici dels professionals i dels afeccionats a l’òpera. Les ajudes que, en l’exercici de la seva activitat, atribueixi a persones singulars s’atorgaran exclusivament amb criteris de mèrit.

Responsable de l'actualització: Departament Legal
Darrera revisió/actualització 28/05/2020