Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany Mas

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya    

VICE-PRESIDENT SEGON
Sr. Victor Francos Díaz
Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte

VICE-PRESIDENT TERCER
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau
Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat

VICE-PRESIDENTA QUARTA
Excma. Sra. Núria Marín Martínez
Presidenta de la Diputació.

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Jordi Foz Dalmau - Secretari General del Departament de Cultura                    
Hble. Sra. Irene Rigau Oliver
Sr. Josep Ferran Vives Gràcia – Director General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila 

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sra. Àngels Ingla Mas
Sra. Helena Guardans Cambó
Quart vocal representant pendent de designació

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sr. Josep Maria Vallès Casadevall

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla - President
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Tresorer
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
President del Consell de Mecenatge.
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundació Bancària “la Caixa”
Vice-Presidenta Consell Mecenatge.
Sra. Rosario Cabané Bienert
Presidenta Junta Benefactors.
Sr. José Manuel Casas Aljama – Telefónica

PATRONS D'HONOR
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa
Sr. Manuel Bertrand Vergès.- Societat Gran Teatre del Liceu

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

Comissió executiva de la Fundació

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General del departament de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM
Vocal representant pendent de designació

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares  Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla – President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President Societat GTL

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
President del Consell de Mecenatge.
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander

Vice-Presidenta del Consell de Mecenatge 
Sra. Elisa Durán Montolío – En representació de la Fundació Bancària “la Caixa”

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.
Responsable de l'actualització: Departament legal
Darrera actualització/revisió: 21/03/2023