Patronat de la Fundació

PRESIDENT D’HONOR
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT DEL PATRONAT
Sr. Salvador Alemany Mas

VICE-PRESIDENT PRIMER
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya    

VICE-PRESIDENT SEGON
Sr. Isaac Sastre de Diego
Director General de Patrimoni Cultural i Belles Arts

VICE-PRESIDENT TERCER
Representant de l’Ajuntament de Barcelona pendent de designació

VICE-PRESIDENTA QUARTA
Excma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Presidenta de la Diputació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Jordi Foz Dalmau - Secretari General del Departament de Cultura                    
Hble. Sra. Irene Rigau Oliver
Sr. Josep Ferran Vives Gràcia – Director General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura
Sra. Àngels Barbarà Fondevila 

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Maria Pérez Sánchez-Laulhé – Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sra. Àngels Ingla Mas
Sra. Helena Guardans Cambó

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Josep Maria Vallès Casadevall
Segon vocal pendent de designació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Pendent de designació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Manuel Busquet Arrufat – President
Sr. Ignasi Borrell Roca - Vice-President 
Sr. Josep Maria Coronas Guinart - Secretari
Sr. Javier Coll Olalla - Vocal
Sra. Àgueda Viñamata y de Urruela – Vocal

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander
President del Consell de Mecenatge.
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundació Bancària “la Caixa”
Vice-Presidenta Consell Mecenatge.
Sra. Rosario Cabané Bienert
Presidenta Junta Benefactors.
Sr. José Manuel Casas Aljama – Telefónica

PATRONS D'HONOR
Sr. Josep Vilarasau Salat - President d’Honor La Caixa

DIRECTOR GENERAL del Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARI no patró
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

Comissió executiva de la Fundació

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez – Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General del departament de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM
Sra. Ana Belén Faus Guijarro – Subdirectora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Pendent de designació

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Pendent de designació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Manuel Busquet Arrufat – President Societat GTL
Sr. Javier Coll Olalla – Vocal Societat GTL

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
President del Consell de Mecenatge.
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander

Vice-Presidenta del Consell de Mecenatge 
Sra. Elisa Durán Montolío – En representació de la Fundació Bancària “la Caixa”

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.
Responsable de l'actualització: Departament legal
Darrera actualització/revisió: 19/09/2023